ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΕΠΕ
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΕΠΕ Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Δραστηριότητα:ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ-ΧΡΩΜΑΤΑ-ΞΥΛΕΙΑ-ΣΙΔΗΡΙΚΑ
Α.Φ.Μ.:095657449
Γ.Ε.ΜΗ.:042091406000
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Θεσσαλονίκης